Downloads

Voorbeeld documenten

Bij het (ver)huren van woonruimte komt het een en ander kijken. Op deze download pagina vind je een overzicht van diverse contracten. Bij elke stap kan je een handig voorbeeld document downloaden in PDF formaat.

Mocht u niet zelf aan de slag willen met het creëren van een contract dan kunt u terecht bij iContract. Voor het snel en eenvoudig opstellen van een huurcontract kunt u gebruik maken van de applicatie op www.icontract.nl. Op die pagina kunt u ook terecht voor meer informatie.

1. Huurovereenkomst voor bepaalde tijd of tijdelijke huurovereenkomst

Download

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan slechts onder bepaalde omstandigheden echt voor bepaalde tijd gelden. Dit kan alleen zijn wanneer de verhuurder de woning zelf (weer) gaat bewonen of wanneer een voormalig huurder, volgens planning, terugkeert. Maar zelfs dan zijn er nog aanvullende vereisten.

2. Huurovereenkomst bepaalde tijd op basis van de leegstandwet

Download

Voor verhuur op basis van de Leegstandwet geldt niet de uitgebreide huurbescherming die bij normale verhuur geldt. Aan het einde van het huurovereenkomst moet de huurder de woning verlaten en kan lege oplevering van de woning in geval van verkoop dus gegarandeerd worden.

3. Toelichting huurovereenkomst bepaalde tijd leegstandwet

Download

Aanvullende informatie over de huurovereenkomst voor bepaalde tijd op basis van de leegstandwet.

4. Aanvraagformulier vergunning op basis van de leegstandwet

Download

Het formulier voor de aanvraag van een vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte zoals dat is opgenomen in de Regeling formulieren Leegstandwet.

5. Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Download

Met een huurovereenkomst verbinden verhuurder en huurder zich voor onbepaalde tijd aan elkaar door huurder tegen betaling het gebruik van de woning van de verhuurder te geven. Vrijwel alle belangrijke afspraken zijn in de huurovereenkomst geregeld. Aanvullende regels tussen verhuurder en huurder staan in de algemene bepalingen.

6. Algemene bepalingen huurovereenkomst onbepaalde tijd

Download

Deze algemene bepalingen zijn standaard bij de huurovereenkomst.

7. Inspectierapport voor oplevering woning aanvang huurovereenkomst

Download

Het inspectierapport gebruikt de verhuurder voordat de woning opgeleverd wordt. Hierin komen huurder en verhuurder samen om de stand van onderhoud van de woning te bekijken, dit inspectierapport is bovendien onmisbaar voor de borg-teruggave.

8. Voorinspectierapport einde huurovereenkomst

Download

Het voorinspectie rapport wordt opgemaakt door de verhuurder en huurder waarin de stand van onderhoud en eventuele beschadigingen worden bepaald. Na dit rapport komen de verhuurder en huurder overeen, welke aanpassingen van de woning nog noodzakelijk zijn.

9. Eindinspectierapport einde huurovereenkomst

Download

Het voorinspectie rapport wordt opgemaakt door de verhuurder en huurder waarin de stand van onderhoud en eventuele beschadigingen worden bepaald. Op basis van dit rapport zal de verhuurder bepalen of en hoeveel er van de betaalde borg terugbetaald zal worden.

10. Modelbrief Voorstel tot huurverlaging

Download

Met deze brief kan je aan je verhuurder vragen om je huur te  verlagen op grond van de puntentelling die je gedaan hebt voor jouw woonruimte.

11. Verzoekschrift Huurverlaging op grond van puntentelling

Download

Met dit verzoekschrift kan je een procedure starten bij de Huurcommissie. De Huurcommissie zal dan gaan onderzoeken of jouw huur correct is. De leges van deze procedure bedragen €25,- maar als jij gelijk krijgt. Dan krijg je dat geld weer terug.

Huurmijnkamer heeft de nodige aandacht besteed aan het ter beschikking stellen van deze documenten.
Het Huurmijnkamer team sluit iedere aansprakelijk uit op basis van het downloaden en gebruik van deze
documenten. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de ter beschikking gestelde documenten,
neem dan contact met ons op.