Hoe gedraag ik mij als een goede huurder?

Hoe gedraag ik mij als een goede huurder?

Velen zullen bij het lezen van deze kop waarschijnlijk denken: “Ik ben al een goede huurder want ik betaal mijn huur netjes op tijd”. Maar is er niet meer dan alleen het betalen van je huur binnen de afgesproken tijd om een goede huurder te zijn?

Wat zegt de wet over de verplichtingen van de huurder?

  1. Het voldoen van de huurprijs – art. 7:212 BW
  2. Zich als een goed huurder gedragen – art. 7:213 BW
  3. Het gebruiken van de gehuurde ruimte in overeenstemming met met het contract – art. 7:214 BW
  4. Toestaan dat dringende werkzaamheden aan de ruimte wordt uitgevoerd – art. 7:220 lid1 BW
  5. Het direct melden van gebreken aan het gehuurde pand aan de verhuurder – art. 7:222 BW
  6. Het toestaan van bezichtigingen indien de verhuurder wil verkopen – art. 7:223 BW
  7. A. Het gehuurde teruggeven aan het einde van de overeenkomst – art. 7:224 lid1 BW
  8. B. Indien er vooraf een inspectie rapport is gemaakt en door beide partijen ondertekend, dient het gehuurde in overeenstemming met het rapport opgeleverd te worden door de huurder – art. 7:224 lid 2 BW

Bovenstaande artikelen zijn algemene artikelen uit het Burgerlijk Wetboek, die ook bijvoorbeeld voor de huur van kantoorruimte kunnen gelden. Voor de huur van woonruimte zijn er aanvullende wetsartikelen opgenomen, die de huurder meer bescherming moeten geven omdat wonen als een essentiële behoefte wordt gezien. Deze artikelen staan in art. 7:232 BW tot art. 7: 282 BW Afdeling 5. Huur van Woonruimte. Deze artikelen gaan echter niet zozeer over wat de plichten zijn van de huurder maar meer over de rechten van de huurder.

Het lijkt er nu een beetje op dat ik aan het afdwalen ben en met alle plezier zal ik later nog eens ingaan op de bescherming van de huurder in de wet. Maar nu wil ik terugkeren tot de kern van mijn verhaal. Hoe word ik een goede huurder, of hoe gedraag ik mij als een goede huurder?

Bijna alle zeven punten van bovenstaande opsomming zijn duidelijk en hoeven geen nadere uitleg. Maar er is één uitzondering en dat is punt twee; De huurder moet zich als een goede huurder gedragen. Dit is een open norm en voor meerdere interpretatie vatbaar.

Iedere verhuurder verwacht dat de huurder zich gedraagt als een goed huurder, dit betekent onder andere dat de huurderhuurder
zich moet houdenaan de huisregels van de verhuurder. Zoals het op tijd betalen van de huur, het netjes omgaan van de
woonruimte en het vermijden van overlast. Het lijkt logisch dat je dit doet. Toch is overlast niet voor iedereen hetzelfde.
Ook is een bepaalde mate van overlast niet te vermijden. Zeker niet als veel mensen op een klein gebied leven.
Probeer in elk geval overlast zoveel als mogelijk te beperken. Houd het geluid van muziek, televisie en dergelijke binnen
de perken. Maak niet tot laat in de avond veel lawaai buiten. Zorg er voor dat de woonruimte en de directe omgeving schoon blijven.

Als je aan alle opgesomde punten voldoet, verplaats je dan nog eens in de positie van anderen in je naaste omgeving en
bedenk je of die mensen het prettig vinden om bij jou in de buurt te wonen. Als het antwoord daarop ‘JA’ is, dan ben je
hoogstwaarschijnlijk een goede huurder.

Norbert van Wijk (6 Posts)

Norbert van Wijk is de bedenker van de mobiele applicatie 'Huurmijnkamer' en de oprichter en beheerder van de website Huurmijnkamer.nl. " Ik geloof in eerlijke kansen voor iedereen en ik hoop dat men door het gebruik van mijn app op een makkelijke manier woonruimte kan vinden of kan aanbieden. Zonder dat dit kapitalen hoeft te kosten. " De slogan is dan ook niet voor niets : De makkelijkste manier om woonruimte te (ver)huren!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *